Quản lý Vận hành Công ty

Người Quản lý Vận hành Công ty là một phần quan trọng của đội ngũ quản lý và giám sát các bộ phận Dịch vụ Khách hàng, Kiểm tra Tín dụng, Thẩm định, Thu hồi nợ và thiết lập các tiêu chuẩn đào tạo và quy trình tuyển dụng. Họ cũng phân tích và cải thiện các quy trình tổ chức, và làm việc để cải thiện chất lượng, năng suất và tính hiệu quả

Nhân Viên Thẩm Định

Chịu sự phân công của cấp trên, thẩm định tình hình tài chính và khả năng thanh khoản của khách hàng, xét duyệt các khoản vay nhằm nhằm tối ưu hóa doanh thu cho công ty nhưng vẫn đảm bảo khả năng thu hồi, rủi ro trong giới hạn cho phép.

Nhân Viên Nhắc Hạn Qua Điện Thoại Thanh Toán

Chịu sự phân công của cấp trên, thẩm định tình hình tài chính và khả năng thanh khoản của khách hàng, xét duyệt các khoản vay nhằm nhằm tối ưu hóa doanh thu cho công ty nhưng vẫn đảm bảo khả năng thu hồi, rủi ro trong giới hạn cho phép.

Tele Sales

Nhân viên Telesales Representative là những người chịu trách nhiệm trực tiếp gọi điện tới khách hàng tiềm năng và giới thiệu cho họ về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Kế Toán

Bao quát bao quát và phân tích các hoạt động, công tác tài chính, theo dõi dòng tiền; đưa ra những đề xuất dự phòng tài chính hiệu quả phù hợp chiến lược kinh doanh của công ty.